پرداخت ۴۴۰۰ میلیارد تومان مطالبات مراکز طرف قرارداد بیمه سلامت

حسین رنجبران معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران گفت: با همکاری سازمان برنامه و بودجه، ۴,۴۰۰ میلیارد تومان از مطالبات بیش از ۱۳ هزار داروخانه، ۲۰ هزار پزشک و ۹۵۰ بیمارستان دولتی و خصوصی پرداخت می‌شود.

وی با اشاره به استمرار در پرداخت مطالبات مراکز درمانی، افزود: مطالبات اردیبهشت ماه مراکز درمانی مربوط به سطح یک در روستاهای زیر ۲۰ هزار نفر و بدهی ۱۳ هزار داروخانه و ۲۰ هزار پزشک پرداخت می‌شود.

رنجبران با اشاره به بیمارستان‌های دولتی و غیر دولتی، گفت: بدهی بیمه سلامت به این مراکز نیز تا اسفند پرداخت شده و بیمارستان‌های خصوصی نیز مطالبات اسفند را به زودی دریافت می‌کنند.