زمین‌های شناسایی‌شده لرستان آماده استفاده در طرح نهضت ملی مسکن هستند

ابوطالب شفقت در حاشیه برگزاری جلسه شورای مسکن که به‌صورت وبینار و به ریاست مخبر، سرپرست ریاست جمهوری برگزار شد، بیان کرد: اجرای طرح نهضت ملی مسکن از تعهدات دولت بود و برای استانداران کشور این تعهد باقی است. ما خود را متعهد به این فرمان و برنامه رئیس جمهور می‌دانیم و آن را دنبال می‌کنیم.

وی قانون بازار مسکن را یکی دیگر از دستور کار‌های این جلسه دانست و ادامه داد: در این جلسه مصوب شد، استانداران متناسب با استان قانون تورم را بررسی کنند و در قیمت مسکن مداخله داشته باشند. در این راستا، سه پارامتر از جمله میزان تورم در استان، نرخ تورم مسکن و همچنین نرخ تورم مصالح مرتبط با مسکن احصا خواهد شد تا بتوانیم پیشنهاد خود را به شورای عالی مسکن در کشور ارائه کنیم.

شفقت خطاب به مردم، گفت: برخی رسانه‌ها و اپلیکیشن‌ها در حوزه مسکن ورود ناصوابی می‌کنند. انتظار داریم مردم در این زمینه هوشیار باشند و راه و شهرسازی و دیگر دستگاه‌های مرتبط هم در این رابطه با راه‌اندازی گروه گشت و بازرسی، با تخلفات برخورد خواهند کرد.