زندگی رئیس جمهور شهید برکت و شهادتش عزت سیاسی برای کشورمان در پی داشت

حیدر آسیابی مدیر کل دادگستری گلستان در این مراسم گفت: میزان رضایت مردم استان نسبت به رفتار قضات و کارکنان دستگاه قضایی هفتاد و یک درصد است.

او گفت: حتی یک مورد برخورد بد از سوی قضات و کارکنان در دستگاه قضایی پذیرفتنی نیست و باید تکریم ارباب رجوع و رضایت مندی مردم، توجیه مراجعه کنندگان با زبان خوش و قانع کردن آنان در اولویت همکاران باشد.

آسیابی تاکید کرد: همواره دادستان باید میدانی و قاضی ایستاده بوده و به حقوق عامه توجه ویژه‌ای داشته باشد.

محمد ارمی دادستان جدید گنبدکاووس هم نگاه ویژه به اجرای سند تحول قضایی، ارتقای سلامت اداری، صیانت حقوق عامه و بیت المال، حساسیت نسبت به ناهنجاری‌های اجتماعی و تخلفات اداری، حمایت از سرمایه گذاری‌های مشروع و کارآفرینی در بخش دانش بنیان، نگاه ویژه به زندان و رویکرد کاهش جمعیت کیفری در ندامتگاه را از اولویت کاری دادستانی بیان کرد و گفت: بزودی با اعلام یک شماره همراه مردم می‌توانند مستقیما با دادستان ارتباط برقرار کنند.