شهید رئیسی برای ارتقای نقش آفرینی دانشگاه گام‌های مثبتی برداشت

رئیس دانشگاه تهران با یادآوری سخنان مکرر شهید رئیسی مبنی بر اینکه دانشگاه باید اتاق فکر دولت باشد، گفت: این مبنای تغییری که شهید رئیسی شروع کردند و در این راه گام‌های مثبتی برداشتند، اکنون باید تبدیل به تحول در جامعه شود. یعنی ما دانشگاهیان در کنار اینکه اتاق فکر دولت باشیم، نقش خود را ارتقا بخشیم. به این معنا که نقش‌آفرینی ما صرفا به عنوان یک اتاق فکر و تصمیم‌ساز نباشد؛ آن هم تصمیم‌سازی که باید بنشیند و ببیند که آیا ایده‌هایش در مرحله اجرا به عمل درمی‌آید یا خیر.

 رئیس دانشگاه تهران در جمع خبرنگاران در حاشیه پنجمین همایش صلح و حل منازعه در پاسخ به سوالی درباره نقش‌آفرینی دانشگاه در انتخابات پیش رو، گفت: در چهل سالگی پیروزی انقلاب اسلامی، مقام معظم رهبری یک منشور را با عنوان بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی پیش روی ما قرار دادند. این بیانیه بایستی در همه محیط‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی چراغ راهنما باشد و بر اساس آن نقشه راه، برنامه‌های عملیاتی خود را تدوین کنیم.

رئیس دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه دانشگاه تهران به عنوان «نماد آموزش عالی» و به تعبیر مقام معظم رهبری «دانشگاه ایران» برای جامه عمل پوشاندن بیانیه گام دوم انقلاب باید نقش‌آفرینی ویژه داشته باشد؛ گفت: دال مرکزی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، همه ناظر بر بحث علم و فناوری است و در بیانات رهبر عزیزمان هم بارها آمده است که علم باید در صدر بنشیند. بیانیه گام دوم به روشنی صدرنشینی نهاد علم و عالمان را بیان می‌کند بنابراین انتظار می‌رود نهاد علم و دانشگاه هم در تصمیم‌سازی و هم در تصمیم‌گیری و اجرا نقش‌آفرین باشد.

استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران افزود: همیشه می‌گوییم علمی برای جامعه مفید است که بتواند به اجرا دربیاید و مردم حس کنند این علم توانسته است زندگی و رفاه مادی و معنوی ایشان را ارتقا دهد. بنابراین علم نافعی که ما به دنبال آن هستیم، بایستی به صحنه عمل بیاید. 

وی خاطرنشان کرد: بارها شهید رئیسی تاکید ویژه راجع به نقش‌آفرینی علم و دانشگاه داشتند و شاید همین آخرین ابلاغیه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی که رئیس‌جمهور شهید امضاء کردند و درباره واگذاری ماموریت تدوین یک نظام جامع دانشگاه تمدن‌ساز به دانشگاه تهران بود، تاکیدی بر عنایت ویژه ایشان به دانشگاه است. این ابلاغیه بیانگر آن است که جایگاه دانشگاه تهران به عنوان نماد آموزش عالی باید یک دانشگاه پیشگام باشد. 

رئیس دانشگاه تهران افزود: شهید رئیسی تاکید داشتند که دانشگاه باید اتاق فکر دولت باشد. این مبنای تغییری که شهید رئیسی شروع کردند و در این راه گام‌های مثبتی برداشتند، اکنون باید تبدیل به تحول در جامعه شود. یعنی ما دانشگاهیان در کنار اینکه اتاق فکر دولت باشیم، نقش خود را ارتقا بخشیم. به این معنا که نقش‌آفرینی ما صرفا به عنوان یک اتاق فکر و تصمیم‌ساز نباشد؛ آن هم تصمیم‌سازی که باید بنشیند و ببیند که آیا ایده‌هایش در مرحله اجرا به عمل درمی‌آید یا خیر.