کشته شدن یک سرباز مصری طی تبادل آتش در مرز مصر با اراضی اشغالی

چندین رسانه به زبان‌های عبری و عربی گزارش دادند که ارتش اسرائیل و مصر امروز دوشنبه در گذرگاه رفح به تبادل آتش پرداختند. بر اساس گزارش ها، در این حادثه یک سرباز مصری کشته شد.

منابع مصری اسرائیل را مسئول این حادثه دانستند و به شبکه العربیه گفتند که تیراندازی در ایست بازرسی رفح "از طرف اسرائیل آغاز شد".

منابع اسرائیلی نیز به نوبه خود ادعا می‌کنند که مصری‌ها ابتدا تیراندازی را آغاز کردند، سربازان ارتش اسرائیل به تیراندازی پاسخ دادند، اما به هوا شلیک کردند. 

ارتش اسرائیل هنوز درباره این وضعیت اظهار نظر نکرده است.

کانال ۱۳ اسرائیل گفت که اوج تنش‌ها با تحقیقات ارتش اسرائیل درباره جزئیات این حادثه دنبال می‌شود که ممکن است "پیامد‌های سیاسی مهمی" داشته باشد.

مترجم: اعظم پورکند