اجرای پروژه اتصال شبکه گاز صالح شهر به دزفول

علی منجزی، شهردار صالح شهر گفت: طی جلسه ای در تاریخ چهارشنبه ۲ اسفندماه ۱۴۰۲ با رئیس اداره گاز صالح شهر پیرامون پروژه پایداری گاز صالح شهر جهت اتصال به شبکه گاز دزفول به طول ۴۷۰۰ متر در شهرداری این شهر برگزار گردید.

  به گفته او در این جلسه رئیس اداره گاز صالح شهر اظهار نمودند، اجرای این پروژه ضمن ایجاد پایداری و حفظ  فشار شبکه گاز صالح شهر، امکان قطع گاز شهر را نزدیک به صفر می رساند.

او می گوید: این پروژه امکان گاز رسانی، به طرح های صنایع، دامپروری، مرغداری و گلخانه های بین روستای کهنک از دزفول و صالح شهر گتوند را مهیا می نماید.

 این پروژه باعث ایجاد زیرساخت، احداث طرحهای اشتغالی زایی و زمینه رشد اقتصادی منطقه را فراهم می نماید.