ریشه دشمنی آمریکا با ایران، هیچ‌گاه جمهوری اسلامی نبوده + فیلم

 بیل کلینتون، رئیس‌جمهور اسبق آمریکا اعتراف کرد و گفت: ‌دشمنی مردم ایران با آمریکا از زمان ساقط کردن دولت مصدق توسط آمریکا بوجود آمد.

 

{$sepehr_media_19366674_400_300}