افزایش ۷۰ درصدی ساخت و ساز در بافت فرسوده همدان

معاون بازآفرینی اداره کل راه و شهرسازی استان همدان گفت: در طرح نهضت ملی مسکن مقرر شد ۱۴ هزار و ۹۹۲ واحد با کمک بسته‌های تشویقی در بافت‌های فرسوده استان ساخته شود.

آقای باباخانی گفت: براساس این بسته‌های تشویقی بیش از ۵۰ درصد عوارض ساخت و ساز تخفیف داده می‌شود و به سازندگان یک تا دو طبقه مجوز ساخت اضافه داده می‌شود.

او همچنین گفت: بر این اساس شمار پروانه‌های صادر شده در سال ۱۴۰۱ از ۱۹۰۰ به بیش از ۲۸۰۰ مورد رسیده است.