افزایش ۵۰۰ هزار تنی تولیدات کشاورزی استان در دولت شهید آیت الله رئیسی

علی چاله چاله با اشاره به دستاورد‌های خوب دولت آیت الله رئیسی در حوزه کشاورزی، گفت : یکی از مهمترین اقداماتی که در دولت شهید آیت الله رئیسی درحوزه کشاورزی شروع شد، اجرای الگوی کشت بود که در بلندمدت می‌تواند نقش مهمی در سر و سامان دادن به وضعیت کشاورزی داشته باشد.

 چاله‌چاله اضافه کرد: الگوی کشت برنامه‌ریزی برای تدوین و اجرای یک نظام کشاورزی پایدار با در نظر گرفتن تامین معیشت کشاورزان، تولید محصولات اساسی و حفظ منابع آب و خاک است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه ادامه داد: طرح‌های دیگری مثل اجرای طرح کشاورزی قراردادی، جهش تولید در دیمزار‌ها و... هم در دولت آیت الله رئیسی در برنامه قرار گرفت که توانست در حمایت از تولید و کشاورزان نقش موثری داشته باشد. 

چاله چاله با اشاره به دستاورد‌های دولت سیزدهم در بخش کشاورزی در استان کرمانشاه، گفت: تا قبل از روی کار آمدن دولت سیزدهم مجموع تولیدات کشاورزی سالانه استان کرمانشاه حدود ۴.۵ میلیون تن بود که این میزان هم اکنون به پنج میلیون تن رسیده و بیشترین افزایش تولید را در محصولات زراعی مثل گندم، نخود و چغندر داشته‌ایم.

وی تصریح کرد: در دولت آیت الله رئیسی شاهد ارتقای جایگاه استان کرمانشاه در حوزه تولید محصولات زراعی بودیم، به نحوی که جایگاه استان در زمینه تولید نخود از جایگاه دوم به جایگاه نخست کشور ارتقاء پیدا کرد و در زمینه تولید محصولات دیگری شامل جو، ذرت و گندم هم به ترتیب جایگاه استان کرمانشاه از رتبه‌های دوم، سوم و ششم به جایگاه اول، دوم و چهارم ارتقا پیداء کرده است.

چاله چاله با اشاره به روند رو به توسعه باغات در استان کرمانشاه در دولت آیت الله رئیسی، گفت: در این دولت میزان تولیدات باغی استان کرمانشاه از ۳۰۹ هزار تن به ۳۴۶ هزار تن افزایش پیدا کرد.

وی با بیان اینکه در دولت آیت الله رئیسی در زمینه تولید محصولات دامی هم افزایش تولید داشته ایم، گفت: میزان تولید شیر در استان کرمانشاه در سه سال گذشته و تا قبل از روی کار آمدن دولت شهید رئیسی ۳۸۰ هزار تن بود که این میزان هم اکنون به ۴۲۰ هزار تن رسیده است.

چاله چاله ادامه داد: تولید سالانه گوشت قرمز استان کرمانشاه هم از ۳۷ هزار و ۹۰۰ تن به ۴۲ هزار تن رسیده است.

وی ادامه داد: تا قبل از روی کار آمدن دولت آیت الله رئیسی مجموع ظرفیت فرآوری بخش کشاورزی استان حدود ۲.۵ میلیون تن بود که این میزان هم اکنون به سه میلیون تن رسیده است.

چاله چاله اشاره‌ای هم به مصوبات سفر ریاست جمهوری برای بخش کشاورزی استان کرمانشاه داشت و گفت: در این سفر از محل اعتبارات عمرانی برای احداث زیرساخت‌های بخش کشاورزی شامل احداث کانال‌های آبرسانی، احداث باغات در اراضی شیبدار و ... اختصاص مبلغ سه هزار میلیارد تومان برای استان مصوب شد که تاکنون ۷۰۰ میلیارد تومان آن پرداخت شده و پرداخت مابقی اعتبارات هم در دست انجام است.

وی افزود: در بخش اعتبارات تسهیلاتی هم در سفر رئیسی جمهوری به استان کرمانشاه تخصیص تسهیلات ۲۱۰۰ میلیارد تومانی به کشاورزان استان مصوب شد که تاکنون ۵۸۷ میلیارد تومان از آن پرداخت شده و مابقی هم در دست پرداخت قرار دارد.