انتخاب رئیس جدید مجمع نمایندگان گیلان

مهدی لطیفی دبیر مجمع نمایندگان گیلان در مجلس شواری اسلامی گفت: آقای مهرداد گودرزوند چگینی نماینده مردم رودبار در مجلس شواری اسلامی امروز با اکثریت آرا، به عنوان رئیس دوره‌ای مجمع نمایندگان گیلان در دوره دوازدهم انتخاب شد.

وی افزود: این انتخابات هر ۶ ماه یکبار انجام می‌شود.