قیمت منطقی خرید تضمینی محصولات عامل اصلی ترغیب کشاورزان به توسعه کشت

علیقلی ایمانی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: براساس قانون، خرید تضمینی مطالبات کشاورزان ظرف مدت ۲۴ ساعت باید پرداخت شود، در غیراین صورت طبق ماده اصلاحیه قانون خرید تضمینی مصوب سال ۸۳، در صورت تاخیر مطابق نرخ روز شمار بانک مرکزی باید سود پرداخت کند.

به گفته او، برداشت و خرید تضمینی کلزا از کشاورزان در حال انجام است که متاسفانه بخش اندکی از مطالبات پرداخت شده است.

ایمانی ادامه داد: برآورد‌ها حاکی از آن است که امسال تولید کلزا به ۳۰۰ تا ۳۲۰ هزارتن برسد که بخش اعظم آن با تولید ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزارتن مربوط به استان گلستان است.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران افزود: دولتمردان مکلف به اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی هستند و نظارت بر حسن اجرای قانون با مجلس است.

به گفته او، در برنامه هفتم بر خودکفایی ۵ محصول اساسی و خوداتکایی دیگر محصولات تاکید شده است که برای تحقق این امر قیمت گذاری معقول و منطقی محصولات، تهیه و تدارک نهاده کشاورزی و دیگر ملزومات همچون ارائه تسهیلات ارزان قیمت بانکی به منظور سرمایه در گردش و توسعه مکانیزاسیون در راستای افزایش بهره وری و عملکرد در واحد سطح باید در دستور کار قرار بگیرد.

ایمانی گفت: آموزش بهره برداران، ایجاد مزارع ترویجی و استفاده از بذور متناسب با شرایط اقلیمی باید در دستور کار قرار بگیرد تا اهداف خوداتکایی محقق شود، در غیراین صورت ۵ تا ۳۰ درصد برنامه اجرایی می‌شود و مابقی روی زمین می‌ماند.

خبرنگار: آزاده محبی