مسدود شدن ۱۶۱ حلقه چاه غیرمجاز در آذربایجان شرقی

 غفارزاده گفت: از برداشت غیرمجاز بیش از یک میلیون متر مکعب آب از منابع آب زیر زمینی و سطحی آذربایجان شرقی در دو ماهه نخست امسال جلوگیری شد.

غفارزاده گفت: در راستای اجرای طرح تعادل بخشی و حفاظت از آب‌های زیر زمینی در دو ماهه نخست امسال تعداد ۴۵ حلقه چاه غیر مجاز در حال حفر شناسایی و از حفر چاه‌های غیرمجاز جدید جلوگیری شد.

وی با اعلان اینکه ۱۶۱ حلقه چاه غیرمجاز در این مدت مسدود شد، از قلع و قمع ۱۲ استخر غیر مجاز زهکشی شده حاشیه رودخانه‌ها خبر داد. 

غفارزاده با اشاره به جلوگیری از برداشت غیرمجاز بیش از یک میلیون متر مکعب آب از منابع زیر زمینی ادامه داد: ضمن نصب ۱۵ کنتور هوشمند بر روی چاه‌های مجاز اولویت‌دار استان از اضافه برداشت این چاه‌ها جلوگیری به عمل آمد.

وی افزود: در راستای عملیاتی کردن مدیریت توامان مصرف آب و برق چاه‌های کشاورزی برق کلیه چاه‌های کشاورزی استان تا نیمه اردیبهشت ماه قطع بود که همین امر موجب جلوگیری از برداشت بی رویه و زود هنگام از چاه‌های کشاورزی در ابتدای امسال شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی با اشاره به اقدامات انجام یافته در حوزه مهندسی رودخانه‌ها نیز خاطر نشان کرد: از اهم فعالیت‌های مهندسی رودخانه‌ها و سواحل به منظور جلوگیری از آسیب‌ها، خسارات مالی و تلفات جانی شناسایی ۲۶۲ مورد تصرفات در حریم و بستر رودخانه‌ها است.