بدهی مراکز درمانی به شرکت‌های تجهیزات پزشکی

سعیدرضا شاهمرادی، با اشاره به توانمندی‌های کارشناسان تجهیزات پزشکی بر لزوم توجه ویژه به جایگاه مسئولان فنی تجهیزات پزشکی تاکید کرد.

وی، یکی از پیگیری‌های اساسی حوزه تجهیزات پزشکی را تأمین نقدینگی عنوان کرد و گفت: بدهی مراکز درمانی به شرکت‌های تجهیزات پزشکی در اولویت اقدامات است و ما مستمرا پیگیر پرداخت مطالبات مراکز درمانی از بیمه‌ها و سازمان برنامه و بودجه هستیم تا از محل آن بدهی شرکت‌های تجهیزات پزشکی پرداخت گردد.

شاهمرادی با اشاره به لزوم اختصاص بودجه مناسب برای نگهداشت تجهیزات پزشکی، افزود: باید برای جلوگیری از افزایش هزینه‌ها بودجه اختصاصی به عنوان هزینه نگهداشت تجهیزات پزشکی در مابه التفاوت ارزی لحاظ شود.