رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور:
ستادکل نیروهای مسلح در حال بررسی حادثه سقوط بالگرد است

غلامحسین اسماعیلی رئیس دفتر رئیس‌جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت درباره مشخص شدن دلایل سقوط بالگرد رئیس‌جمهور و همراهش اظهار کرد: مسائل فنی را تیم ستادکل نیرو‌های مسلح باید عنوان کنند. پاسخ را ما نمی دانیم و با جدیت ستاد کل نیرو‌های مسلح موضوع را بررسی می‌کند.

دولت بنای معرفی کاندیدا ندارد

وی اظهار کرد: دولت بنای معرفی کاندیدا ندارد، اما کشور  سرمایه‌های  بسیار خوبی دارد و ما سرمایه‌های فراوانی را در دولت و خارج از آن داریم که ظرفیت و قابلیت  ادامه کار را دارند.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور  ادامه داد: دولت وظیفه برگزاری انتخابات را دارد، اما این که از دولت کسی به میدان انتخابات بیاید احتمال آن است و البته در تمامی دولت‌ها این اتفاق افتاده است.  

وی درباره حضور محمد مخبر در انتخابات گفت: منع قانونی ندارد، اما تصمیم ایشان را من نمی‌دانم.

اسماعیلی افزود: مردم با حضور خود در مراسم تشییع رئیس جمهور شهید و همراهانشان نشان دادند تداوم دولت ایشان را می خواهند و باید بگویم که باید به خواست مردم توجه کنیم.