۱۴ هزار و ۵۰۰ شهید آخرین تعداد شهدای مازندران

سعید کهنسال مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران مازندران گفت: با بیان اینکه آمار قبلی ۱۰ هزار و ۴۰۰ شهید بود که براساس پرونده شهدا تعیین شده بود، گفت: با بررسی دقیق وشناسایی شهدایی که دارای اصالت مازندرانی هستند این آمار افزایش یافت.

او افزود: در آمار جدید مازندانی بودن شهیدی که پدرش مازندرانی ودارای اصالت مازندران است اگر چه خانواده اش در استان‌های دیگر زندگی می‌کنند هم به این امار اضافه شده اند

مدیرکل بنیاد شهید با بیان اینکه دومین کنگره سرداران و ۱۴ هزار و ۵۰۰ شهید در مهرامسال برگزار می‌شود، افزود: درکمیته اسناد و وصایای شهدا نوشته‌ها و آثار هنری شهدا به آیندگان معرفی می‌شود ودر کمیته تکریم باانجام رزمایش‌های دیدار از خانواده‌های شهدا قدردانی می‌شود

کهنسال بااشاره مصوبات سفر دوم رییس جمهور شهید به مازندران گفت: ۵۰ میلیارد تومان برای تکمیل طرح توان بخشی جانبازان و ۱۵ میلیارد تومان برای تجهییز مرکز توان بخشی وبرای ساخت خانه ایثارگر ۱۵ میلیارد تومان برای ساماندهی ۱۸ درصد گلزار شهدای باقیمانده ۱۵ میلیارد تومان اختصاص داده شد

او افزود: ۵ درصد سهم نهضت ملی مسکن و ۱۰ درصداشتغال کل اعتبارات مصوب جامعه ایثارگران است.