لغو معافیت مقامات افغانستانی از ویزای ترکیه

ریاست جمهوری ترکیه در بیانیه ای از لغو معافیت ویزای دیپلماتیک برای مقامات طالبان خبر داد.

بر اساس تصمیم منتشر شده با امضای رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، اجرای توافقنامه بین دولت جمهوری ترکیه و دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد لغو متقابل تعهدات ویزا برای دارندگان پاسپورت دیپلماتیک متوقف می شود.

این توافقنامه در تاریخ 29 سپتامبر 2007 به امضای رئیس جمهور رسیده بود و در تاریخ 8 ژانویه 2008 با تصویب هیئت وزیران اجرایی شده بود و از 1 ژوئن 2024 متوقف می شود.