نماهنگ «مرد معتبر» منتشر شد

این نماهنگ توسط نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهیه شده است.

نماهنگ «مرد معتبر» به آهنگسازی حسین موسوی، سروده قاسم صرافان با اجرای گروه سرود نور دانش و تدوین علیرضا مرادعلی بیگی در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.