دزدی از جواهرفروشی در آمریکا + فیلم

یک جواهرفروشی که در پاساژی واقع در کالیفرنیا قرار داشت، مورد سرقت قرار گرفت. سارقان با چکش محفظه‌های شیشه‌ای را شکستند و جواهرات را دزدیدند.

{$sepehr_media_19374761_400_300}