نظری:
کمک های جهانی در اختیار هیات حاکمه قرار بگیرد

عبداللطیف نظری معاون وزارت اقتصاد طالبان با استقبال از کمک‌ اتحادیه اروپا تأکید کرد کمک‌های جامعه جهانی باید در اختیار هیئت حاکمه افغانستان قرار گیرد تا بر اساس اولویت‌ها استفاده شود.

وی اظهار داشت: «ما از کمک‌های جدید اتحادیه اروپا استقبال می‌کنیم و آن را قدر می‌نهیم اما امیدواریم این کمک‌ها در اختیار حکومت سرپرست قرار گیرد».

نظری افزود: «در صورتی این کمک‌ها می‌تواند مؤثر واقع شود که داخل افغانستان هزینه شود، از این منظر انتظار ما این است که این کمک‌ها هم افزایش یابد و هم در اختیار افغانستان قرار گیرد تا در بخش‌های مورد نیاز با توجه به اولویت‌ها هزینه شود».

وزارت اقتصاد طالبان پیش از این در واکنش به گزارش اداره آمریکایی «سیگار» اعلام کرده بود هیئت حاکمه افغانستان هیچ دخالتی در روند کمک‌های بین‌المللی ندارد.

این وزارتخانه تأکید کرده بود: «افغانستان همواره تلاش کرده است با نهادهای کمک‌کننده بین‌المللی و مؤسسات امدادی، همکاری صادقانه و شفاف داشته باشد. تمام تلاش‌های طالبان معطوف به این است که کمک‌ها به‌صورت شفاف و میان افراد مستحق توزیع شود».