فعالیت ۸۰۰ پایگاه اوقات فراغت در استان یزد

کمالی معاون متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان یزد در نشست ستاد برنامه ریزی اوقات فراغت استان با اشاره به آغاز فعالیت‌های تابستانه یا غنی سازی اوقات فراغت اداره کل آموزش و پرورش استان از تیرماه امسال گفت: این برنامه‌ها با رویکرد توجه به مناطق کمتر توسعه یافته، عدم موازی کاری، توجه به مهارت آموزی و سواد رسانه‌ای برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: خانواده‌ها برای اینکه بتوانند فرزندانشان را در این دوره‌های تابستانه ثبت نام کنند باید به سامانه نورینو مراجعه و پایگاه‌ها و کلاس‌های مورد نظرشان را انتخاب کنند.

معاون متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان خاطرنشان کرد: امیدواریم با همکاری ارگان‌ها دولتی، نهاد‌های مردمی و تشکل‌های دانش آموزی بتوانیم فعالیت‌های اردویی، آموزشی و مهارتی را برای دانش آموزان اجرا کنیم.