اجرای طرح جمعیتی «فتحان» در اصفهان

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری اصفهان با اشاره به تصویب و ابلاغ «طرح فتحان» از ۲ سال پیش ذیل طرح ملی تحول جمعیت در وزارت کشور گفت: در این طرح قرار است حل مساله بصورت میدانی و هدفمند با نظام اولویتی بر اساس شناسنامه جمعیتی استان و شهرستان‌ها محقق شود.


مرضیه استکی افزود: چشم اندازی که پس از اجرای این طرح ترسیم می‌شود مشخص شدن تعداد موالید و ازدواج مطلوب برای هر سال و فصل تا سال ۱۴۰۷ در شهرستان، شهر، بخش و روستا‌های استان است.


او افزایش ازدواج، کاهش سن ازدواج و فاصله بین ازدواج و فرزند اول، کاهش طلاق و جلوگیری از سقط جنین را از جمله اهداف میان مدت این طرح بیان کرد.


استکی گفت: در این طرح ابتدا شهرستان‌های استان با شاخص‌های متنوع و جامع اولویت‌بندی می‌شوند، سپس اولویت‌های موضوعی هر شهرستان در زمینه ازدواج، فرزندآوری، طلاق و سقط جنین مشخص خواهد شد و در نهایت مخاطببان مختلف بر اساس جایگاه‌های مختلف مانند (زن متاهل در سن ۲۰ تا ۴۰، زن خانه‌دار، زن دارای یک یا ۲ فرزند، زنان ساکن شهر‌ها و غیره) شناسایی می‌شوند.


اجرای «طرح فتحان» با هدف هوشیارسازی بحران جمعیت با تطبیق بر نرخ باروری استان در اصفهان آغاز شد.

در تدوین بوم جمعیتی استان اصفهان؛ ازدواج، سقط جنین و ناباروری سه چالش مهم جوانی جمعیت است که بر مبنای آمار و بررسی‌های انجام شده بدست آمده است.