تمام شدن ارزیابی تکمیلی آزمون استخدامی آموزگاران سال ۱۴۰۳

معصومه معصومیان، معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران با اعلام خبر پایان ارزیابی آزمون استخدامی آموزگاران سال ۱۴۰۳ در شهر تهران گفت: ۶۰ گروه تخصصی برای ارزیابی پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت آزمون استخدامی در مناطق نوزده گانه شهر تهران فعالیت داشتند.

وی تاکید کرد، برنامه ریزی اجرای ارزیابی تخصصی آزمون آموزگاری ۱۴۰۳ در شهر تهران از ۱۸ اسفند ۱۴۰۲ همزمان با برگزاری مرحله اول این آزمون با فراخوان ارزیابان وتسهیلگران مجرب آغاز شد.

معاون آموزش ابتدایی پایتخت تاکید کرد، آموزش تخصصی ارزیابان وتسهیلگران از ۸ فروردین ۱۴۰۳ در مناطق نوزده گانه انجام شد و ارزیابان و تسهیلگران پس از موفقیت در آزمون‌های تخصصی که از سوی نهاد‌های ذیربط برگزار شد، مجوز حضور در حوزه‌های ارزیابی را دریافت کردند.

وی اظهار داشت، تجهیز تخصصی حوزه‌های ارزیابی نیز در مرحله آماده سازی یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها بود که با تامین منابع وتجهیزات حوزه‌های معین صورت گرفت.

معصومیان افزود:کار ارزیابی تخصصی قریب ۳۷۰۰ نفر از داوطلبان از ۲۲ اردیبهشت آغاز شده و هم اکنون به ایستگاه پایانی ارزیابی‌های تکمیلی داوطلبان آزمون استخدامی آموزگاری سال ۱۴۰۳ رسیده‌ایم.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران تاکید کرد، آمادگی صد درصد در اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران وجود دارد تا به محض اعلام آسامی نهایی پذیرفته شدگان این آزمون توسط سازمان سنجش وآموزش کشور، دوره‌های آموزشی برای این عزیزان با استفاده از ظرفیت گروه‌های آموزشی استان و همکاری دانشگاه فرهنگیان براساس دستورالعمل‌های صادره تشکیل شود.

وی تاکید کرد، توسعه توانمندی‌های همکاران در مدارس ابتدایی شهر تهران با اولویت نیرو‌های جدید الاستخدام یکی از برنامه‌های مهم پروژه مهر است که با برنامه ریزی مدون و با توجه به برنامه‌های وزارت آموزش و پرورش در کارگروه‌های تخصصی در حال اجرا است.