ليگ برتر فوتسال هفته :
ردیف تیم بازی ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ مس سونگون ۱۶ ۱۱ ۲ ۳ ۶۰ ۳۴ ۲۶ ۳۵
۲ گیتی پسند اصفهان ۱۷ ۱۰ ۵ ۲ ۶۲ ۳۹ ۲۳ ۳۵
۳ فرش‌آرا ۱۷ ۸ ۶ ۳ ۴۳ ۳۴ ۹ ۳۰
۴ شهروند ساری ۱۷ ۸ ۵ ۴ ۵۵ ۴۹ ۶ ۲۹
۵ سوهان محمد سیما قم ۱۷ ۸ ۴ ۵ ۴۹ ۳۷ ۱۲ ۲۸
۶ ستارگان ورامین ۱۷ ۹ ۱ ۷ ۵۰ ۵۰ ۰ ۲۸
۷ سن‌ایچ ساوه ۱۷ ۸ ۲ ۷ ۵۲ ۳۹ ۱۳ ۲۶
۸ حفاری اهواز ۱۷ ۷ ۳ ۷ ۳۸ ۴۹ -۱۱ ۲۴
۹ مقاومت البرز ۱۶ ۶ ۳ ۷ ۴۲ ۴۹ ۲۱
۱۰ اهورا بهبهان ۱۷ ۵ ۲ ۱۰ ۵۵ ۶۵ -۱۰ ۱۷
۱۱ هایپرشهر شاهین شهر ۱۷ ۴ ۵ ۸ ۴۴ ۵۹ -۱۵ ۱۷
۱۲ آذرخش بندرعباس ۱۷ ۳ ۵ ۹ ۳۹ ۵۵ -۱۶ ۱۴
۱۳ ارژن شیراز ۱۷ ۳ ۴ ۱۰ ۳۶ ۵۰ -۱۴ ۱۳
۱۴ شاهین کرمانشاه ۱۷ ۲ ۵ ۱۰ ۴۰ ۵۶ -۱۶ ۱۱