رویدادهای مسابقه تیم های ناپولی و بنونتو در قالب رقابت های سری آ ایتالیا
سری آ ایتالیا (هفته4) ۱۳۹۶/۰۶/۲۶
ناپولی
۶ ۰
وضعیت مسابقه: تمام شده
محل برگزاری: کشور ایتالیا شهر ناپل
استادیوم سن پائولو
بنونتو
(شروع بازی)