رویدادهای مسابقه تیم های بنونتو و آ اس رم در قالب رقابت های سری آ ایتالیا
سری آ ایتالیا (هفته5) ۱۳۹۶/۰۶/۲۹
بنونتو
۰ ۴
وضعیت مسابقه: تمام شده
محل برگزاری: کشور ایتالیا شهر بنونتو
استادیوم بنونتو
آ اس رم
(شروع بازی)

'۲۲ (گل)
زننده گل:

آاس روم-ادین ژکو
'۳۵ (گل به خودی)
توسط:

آاس روم-لوسیونی
'۴۵ (پایان نیمه اول)

'۴۶ (آغاز نیمه دوم)

'۵۲ (گل)
زننده گل:

آ اس رم- ادین ژکو
'۷۴ (گل به خودی)
توسط:

آ اس رم- ونوتی
'۹۰ (پایان نیمه دوم)

'۹۰ (پایان بازی)