رویدادهای مسابقه تیم های بنونتو و اینترمیلان در قالب رقابت های سری آ ایتالیا
سری آ ایتالیا (هفته7) ۱۳۹۶/۰۷/۰۹
بنونتو
۱ ۲
وضعیت مسابقه: تمام شده
محل برگزاری: کشور ایتالیا شهر بنونتو
استادیوم بنونتو
اینترمیلان
(شروع بازی)

(شروع بازی)