رویدادهای مسابقه تیم های اسپال و کروتونه در قالب رقابت های سری آ ایتالیا
سری آ ایتالیا (هفته7) ۱۳۹۶/۰۷/۰۹
اسپال
۱ ۱
وضعیت مسابقه: تمام شده
محل برگزاری: کشور ایتالیا شهر فرارا
استادیوم پائولو ماتزا
کروتونه
(شروع بازی)