رویدادهای مسابقه تیم های کالیاری و اینترمیلان در قالب رقابت های سری آ ایتالیا
سری آ ایتالیا (هفته14) ۱۳۹۶/۰۹/۰۴
کالیاری
۱ ۳
وضعیت مسابقه: تمام شده
محل برگزاری: کشور ایتالیا شهر کالیاری
استادیوم سنت الیا
اینترمیلان
(شروع بازی)