رویدادهای مسابقه تیم های آ اس رم و کالیاری در قالب رقابت های سری آ ایتالیا
سری آ ایتالیا (هفته17) ۱۳۹۶/۰۹/۲۵
آ اس رم
۱ ۰
وضعیت مسابقه: تمام شده
محل برگزاری: کشور ایتالیا شهر رم
استادیوم المپیک رم
کالیاری
(شروع بازی)