رویدادهای مسابقه تیم های تورینو و ناپولی در قالب رقابت های سری آ ایتالیا
سری آ ایتالیا (هفته17) ۱۳۹۶/۰۹/۲۵
تورینو
۱ ۳
وضعیت مسابقه: تمام شده
محل برگزاری: کشور ایتالیا شهر تورین
استادیوم المپیک تورین
ناپولی
(شروع بازی)