رویدادهای مسابقه تیم های ناپولی و هلاس ورونا در قالب رقابت های سری آ ایتالیا
سری آ ایتالیا (هفته20) ۱۳۹۶/۱۰/۱۶
ناپولی
۲ ۰
وضعیت مسابقه: تمام شده
محل برگزاری: کشور ایتالیا شهر ناپل
استادیوم سن پائولو
هلاس ورونا
(شروع بازی)