مشخصات استادیوم
نام استادیوم: دوبلین
قاره: اروپا
کشور: جمهوری ایرلند
شهر: دوبلین
گنجایش: ۰ نفر
توضیحات: