مشخصات تیم
نام تیم: سوئد
نوع تیم: ملی
قاره: اروپا
کشور: سوئد
شهر: استکهلم
استادیوم اختصاصی: استکهلم
توضیحات:
سوابق حضور تیم در رقابت های مختلف
سال ۱۳۹۷ سال ۱۳۹۵