مشخصات تیم
نام تیم: گرجستان
نوع تیم: ملی
قاره: آسیا
کشور: گرجستان
شهر: تفلیس
استادیوم اختصاصی: تفلیس
توضیحات:
سوابق حضور تیم در رقابت های مختلف
سال ۱۳۹۵