مشخصات تیم
نام تیم: مولداوی
نوع تیم: ملی
قاره: اروپا
کشور: مولداوی
شهر: کیشینف
استادیوم اختصاصی: کیشینف
توضیحات:
سوابق حضور تیم در رقابت های مختلف
سال ۱۳۹۵