مشخصات تیم
نام تیم: جمهوری ایرلند
نوع تیم: ملی
قاره: اروپا
کشور: جمهوری ایرلند
شهر: دوبلین
استادیوم اختصاصی: دوبلین
توضیحات:
سوابق حضور تیم در رقابت های مختلف
سال ۱۳۹۵