مشخصات تیم
نام تیم: دانمارک
نوع تیم: ملی
قاره: اروپا
کشور: دانمارک
شهر: کپنهاگ
استادیوم اختصاصی: کپنهاگ
توضیحات:
سوابق حضور تیم در رقابت های مختلف
سال ۱۳۹۷ سال ۱۳۹۵