مشخصات تیم
نام تیم: مقدونیه
نوع تیم: ملی
قاره: اروپا
کشور: مقدونیه
شهر: اسکوپیه
استادیوم اختصاصی: اسکوپیه
توضیحات:
سوابق حضور تیم در رقابت های مختلف
سال ۱۳۹۵