مشخصات تیم
نام تیم: کرواسی
نوع تیم: ملی
قاره: اروپا
کشور: کرواسی
شهر: زاگرب
استادیوم اختصاصی: زاگرب
توضیحات:
سوابق حضور تیم در رقابت های مختلف
سال ۱۳۹۷ سال ۱۳۹۵