مشخصات تیم
نام تیم: لاس پالماس
نوع تیم: باشگاهی
قاره: اروپا
کشور: اسپانیا
شهر: لاس پالماس
استادیوم اختصاصی: گران کاناریا
توضیحات:
سوابق حضور تیم در رقابت های مختلف
سال ۱۳۹۶