مشخصات تیم
نام تیم: اسپال
نوع تیم: باشگاهی
قاره: اروپا
کشور: ایتالیا
شهر: فرارا
استادیوم اختصاصی: پائولو ماتزا
توضیحات:
سوابق حضور تیم در رقابت های مختلف
سال ۱۳۹۷