مشخصات تیم
نام تیم: کالیاری
نوع تیم: باشگاهی
قاره: اروپا
کشور: ایتالیا
شهر: کالیاری
استادیوم اختصاصی: سنت الیا
توضیحات:
سوابق حضور تیم در رقابت های مختلف
سال ۱۳۹۶ سال ۱۳۹۵