مشخصات تیم
نام تیم: روسیه
نوع تیم: ملی
قاره: اروپا
کشور: روسیه
شهر: مسکو
استادیوم اختصاصی: مسکو
توضیحات:
سوابق حضور تیم در رقابت های مختلف
سال ۱۳۹۷