مشخصات تیم
نام تیم: الجزایر
نوع تیم: ملی
قاره: آفریقا
کشور: الجزایر
شهر: الجزیره
استادیوم اختصاصی: الجزیره
توضیحات:
سوابق حضور تیم در رقابت های مختلف
سال ۱۳۹۷