مشخصات تیم
نام تیم: ترکیه
نوع تیم: ملی
قاره: آسیا
کشور: ترکیه
شهر: استانبول
استادیوم اختصاصی: استانبول
توضیحات:
سوابق حضور تیم در رقابت های مختلف
سال ۱۳۹۷ سال ۱۳۹۵