مشخصات تیم
نام تیم: لیتوانی
نوع تیم: ملی
قاره: اروپا
کشور: لیتوانی
شهر: ویلنیوس
استادیوم اختصاصی: ویلنیوس
توضیحات:
سوابق حضور تیم در رقابت های مختلف
سال ۱۳۹۷ سال ۱۳۹۵