مشخصات تیم
نام تیم: هادرسفیلد
نوع تیم: باشگاهی
قاره: اروپا
کشور: انگلستان
شهر: هادرزفیلد
استادیوم اختصاصی: کرکلیس
توضیحات:
سوابق حضور تیم در رقابت های مختلف
سال ۱۳۹۷