مشخصات تیم
نام تیم: آ اس رم
نوع تیم: باشگاهی
قاره: اروپا
کشور: ایتالیا
شهر: رم
استادیوم اختصاصی: المپیک رم
توضیحات: آاس رم
سوابق حضور تیم در رقابت های مختلف
سال ۱۳۹۸ سال ۱۳۹۷