مشخصات تیم
نام تیم: شهروند ساری
نوع تیم: باشگاهی
قاره: آسیا
کشور: ایران
شهر: ساری
استادیوم اختصاصی: سید رسول حسینی
توضیحات:
سوابق حضور تیم در رقابت های مختلف
سال ۱۳۹۸