مشخصات تیم
نام تیم: استون ویلا
نوع تیم: باشگاهی
قاره: اروپا
کشور: انگلستان
شهر: بیرمنگام
استادیوم اختصاصی: ویلا پارک
توضیحات:
سوابق حضور تیم در رقابت های مختلف
سال ۱۳۹۸